Chủ đề ‘xem tuổi động thổ

Các điều cần thiết khi dựng Dương Cơ (Phần 3) - PTSG

Các điều cần thiết khi dựng Dương Cơ (Phần 3) - PTSG 3- Những điều cần tránh khi đang xây dựng Dương cơ Lúc đang xây dựng Dương cơ thì có vô số chuyện xảy ra. Do đó người xây nhà cần biết một số điều kiêng kị. Nhiều điều thọat nghe có vẻ hơi phi lý, phản khoa học, mê tín dị đoan, nhưng kinh nghiệm thực tế đôi lúc...


Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.6/10 bởi 3907 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời